BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Son Gönderim Tarihi: 28 Ağustos 2017

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongreye bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilebilir. Kongre boyunca her iki lisanda simultane tercüme yapılacaktır.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç akışına uygun olarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için: destek@onlinemakale.com

Sözlü ve poster sunumlar aşağıda yer alan konularla ilgili hazırlanmalıdır:

 • Arı ürünlerinin kalite özellikleri ve bu özelliklerin tespiti, analiz yöntemleri
 • Arı ürünleri ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler ve standartlar, iyileştirme önerileri, eksikler
 • Arı ürünlerinde kalite kontrol ve izlenebilirlik
 • Arı ürünlerinde orijin tespiti ve arı ürünlerinin otantikliği
 • Arı ürünlerinin orijin tespiti için coğrafik ve botanik göstergeler
 • Arı ürünlerinin veteriner ilaçları, pestisit, ağır metal ve diğer bulaşanlarla kontaminasyonu
 • Arı ürünlerinde tağşiş ve orijin tespiti için hızlı ve hassas analiz yöntemleri
 • Arı ürünlerinde tağşiş, orijin ve kalıntı analizleri için analitik yöntemler
 • Arı ürünlerinde tağşiş ve kalıntı analizlerinde yeni yöntemler
 • Arı ürünlerinin birincil üretim aşamalarında veteriner ilaçları, pestisitler ve ağır metaller ile kontamine olmasını önlemek için iyi üretim uygulamaları Gıda güvenliğine uygun arı ürünlerinin üretimi ve pazarlaması için iyi uygulamalar 
 • Arı ürünlerinin kullanım alanları, yeni ürünler

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (E-posta: destek@onlinemakale.com Tel: 0216-372 6644 )  bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

 
© 2015 IHC2017 Tüm Hakları Saklıdır